Deklaracja dostępności Serwisu Informacyjnego dla przedsiębiorców i inwestorów "Invest" Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie

Urząd Miasta Siemianowice Śląskie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Serwisu Informacyjnego dla przedsiębiorców i inwestorów "Invest" Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wyłączenia

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Deklaracja dostępności Serwisu Bezpieczne Siemianowice

Urząd Miasta Siemianowice Śląskie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Serwisu Bezpieczne Siemianowice.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wyłączenia

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Budynek Urząd Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Jana Pawła II 10

Przed wejściem do budynku znajduje się na wysokości 1,2 m dzwonek w celu wezwania asysty w przypadku pojawienia się trudności z wejściem do budynku,

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych - bezpośrednio przy głównym wejściu do budynku -znajduje się 1 miejsce oraz 3 wokół budynku,

Budynek jest obiektem 4 kondygnacyjnym wyposażonym w schodołaz,

Na parterze budynku (poziom 0) znajduje się Portiernia, gdzie można uzyskać wszelkie potrzebne informacje oraz stanowisko przy którym można oczekiwać na pracownika, w przypadku niemożności dotarcia do danej komórki,

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,

Przy wejściu do budynku znajduje się tablica informacyjna na temat pomieszczeń w budynku,

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a

W Kancelarii Podawczej znajduje się pętla indukcyjna oraz głośnik

Toaleta znajduje się na wysokim parterze budynku

Schody w budynku oznaczone są kontrastowo

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a

2. Budynek Urząd Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Michałkowickiej 105

Przed wejściem do budynku znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,

Budynek jest obiektem 3 kondygnacyjnym, bez windy,

Główne wejście do budynku oraz parter wolny od barier architektonicznych,

Obsługa mieszkańców prowadzona jest na parterze budynku - osoby ze szczególnymi potrzebami swobodnie korzystają z pomieszczeń na parterze,

Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na parterze,

Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem,

Schody w budynku oznaczone są kontrastowo

Przy wejściu do budynku znajduje się tablica informacyjna na temat pomieszczeń w budynku,

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a

W Kancelarii Podawczej znajduje się pętla indukcyjna

3. Budynek Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Jana Pawła II 1 - Wydział Spraw Obywatelskich/Komunikacja

Budynek jest obiektem 2 kondygnacyjnym,

Wydział Spraw Obywatelskich/Komunikacja znajduje się na wysokim parterze,

Przed wejściem do budynku znajdują się schody oraz podjazd,

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się okolicy wejścia do budynku,

Na sali obsługi klienta znajdują się stanowiska do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami wyposażone w pętle indukcyjną

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a,

Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem,

Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na parterze budynku.

4. Budynek Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy Al. Sportowców 1 - Wydział Edukacji, Urząd Stanu Cywilnego

Budynek jest obiektem 2 kondygnacyjnym, przed wejściem do budynku znajdują się schody oraz podjazd,

Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy wejściu do budynku,

Na parterze budynku (poziom 0) znajduje się Portiernia, gdzie można uzyskać wszelkie potrzebne informacje oraz stanowisko przy którym można oczekiwać na pracownika, w przypadku niemożności dotarcia do danej komórki,

Schody w budynku oznaczone są kontrastowo

Przy wejściu do budynku znajduje się tablica informacyjna na temat pomieszczeń w budynku,

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a oraz pętli indukcyjnych,

Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem,

Toaleta znajduje się na parterze budynku.

5. Budynek Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Wyzwolenia 17 - Referat Świadczeń

Budynek posiada dwa wejścia,

Wejście główne do budynku usytuowane jest od ulicy Wyzwolenia natomiast drugie wejście znajduje się z lewej strony budynku, bezpośrednio w sąsiedztwie miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej,

Do głównego wejścia prowadzą schody oraz murowany podjazd. Przed głównym wejściem na wysokości 1,2 m znajduje się dzwonek w celu wezwania asysty w przypadku pojawienia się trudności z wejściem do budynku,

Budynek jest obiektem 3 kondygnacyjnym:

- niski parter – Urząd Miasta Siemianowice Śląskie - Referat Świadczeń,

- parter oraz 1 piętro - Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śląskich.

Kondygnacje są ze sobą połączone klatką schodową, a w budynku zamontowany jest podnośnik,

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a,

W Referacie Świadczeń w Biurze Obsługi Mieszkańców znajdującym się przy wejściu do budynku jest pętla indukcyjna,

Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem,

Schody w budynku oznaczone są kontrastowo

Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na parterze budynku.

6. Budynek Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Dąbrowskiego 13 - Wydział Zarządzania Kryzysowego, Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych

Budynek jest obiektem 4 kondygnacyjnym, gdzie biura Wydziału Zarządzania Kryzysowego oraz Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych znajdują na 2 piętrze,

W budynku nie ma windy, natomiast wejście do budynku jest z poziomu parteru,

Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy wejściu do budynku,

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a oraz pętli indukcyjnych,

Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

7. Budynek Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Fitznerów 3 – Wydział Kultury i Sportu, Miejski Konserwator Zabytków oraz Biuro ds. Seniorów.

Budynek jest obiektem 3 kondygnacyjnym:

- pierwsze piętro - Wydział Kultury i Sportu,

- drugie piętro - Miejski Konserwator Zabytków oraz Biuro ds. Seniorów,

Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy wejściu do budynku,

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a oraz pętli indukcyjnych,

Przed wejściem do budynku znajduje się domofon.

Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem,

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Urząd Miasta Siemianowice Śląskie zapewnia bezpłatną usługę tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw urzędowych.

Dostęp do zdalnego tłumacza języka migowego zapewniamy na miejscu w 2 siedzibach Urzędu oraz poprzez stronę internetową pod adresem:

https://tlumacz.migam.org/miasto_siemianowice_slaskie

Usługa umożliwia połączenia wideo z tłumaczem języka migowego za pośrednictwem urządzenia z kamerą. Z tłumacza języka migowego on-line można skorzystać podczas wizyty w urzędzie, nie trzeba się specjalnie umawiać, bądź można połączyć się z dowolnego miejsca w godzinach urzędowania przez stronę internetową. Usługę zdalnego tłumacza języka migowego oferujemy w dwóch lokalizacjach Urzędu Miasta:

  1. ul. Jana Pawła II 10,
  2. ul. Michałkowicka 105.

Osoba chcąca skorzystać z usługi tłumacza w siedzibie Urzędu powinna zgłosić się w pierwszej kolejności do Kancelarii Podawczych znajdujących się przy ul. Jana Pawła II 10

lub przy ul. Michałkowickiej 105. Następnie poinformować pracowników o potrzebie skorzystania z tej formy kontaktu. Pracownicy urzędu w parę minut udostępnią Państwu kontakt z tłumaczem języka migowego i pomogą w załatwieniu sprawy urzędowej.

Realizując zapisy Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się Urząd Miasta Siemianowice Śląskie, bezpłatnie zapewnia wszystkim zainteresowanym przy załatwianiu spraw urzędowych, pomoc tłumacza języka migowego.

Osoba uprawniona zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia usługi tłumacza języka migowego, co najmniej na 3 dni robocze przed zaplanowanym terminem wizyty, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie i złożenie wniosku w Kancelarii Podawczej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie (ul. Jana Pawła II 10, 41-100 Siemianowice Śląskie), lub przesłanie go za pośrednictwem: